Wspólnoty

Parafia jest wspólnotą wspólnot…

Odnowa w Duchu św.

Ministranci

Akcja Katolicka

Żywy Różaniec

Kościół Domowy

Viatores

Chór parafialny i schola

Harcerki

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia