Katecheza w szkołach

Lista katechetów i szkół

Lp. Nazwa i tytuł szkoły Imię i nazwisko
1. X LO
im. św. Królowej Jadwigi
ks. Szymon Migalski

Dorota Kowalczyk

2. Zespół Szkół nr 61
im. T. Reytana
Grażyna Czarna

Mariusz Szewczyk

3. CLV LO
im. Bohaterek Powstania Warszawskiego
ks. Szymon Migalski
4. Szkoła Podstawowa nr 2
Przymierza Rodzin
im. ks. Jana Twardowskiego
Marta Kocyan

Małgorzata Zielińska

5. Szkoła Podstawowa nr 157
im. A. Mickiewicza
s. Alma zmartwychwstanka

Piotr Gałązka

6. Społeczna Szkoła
Podstawowa
nr 26 im. Jigoro Kano
Katarzyna Wereszka