Sakramenty

Jezus docierał do ludzi na dwa sposoby: głosząc Słowo Boże oraz wykonując symboliczne znaki, czyli cuda. Dlatego Kościół wierząc w obecność zmartwychwstałego Chrystusa, kontynuuje Jego dzieło: głosi Słowo Boże i wykonuje symboliczne znaki, które nazywa sakramentami. Dlatego sakramenty są, obok modlitwy i czytania Słowa Bożego, najprostszym i najpiękniejszym sposobem spotkania z Bogiem.

Chrzest

Bierzmowanie

Eucharystia

Pokuta

Namaszczenie chorych

Kapłaństwo

Małżeństwo

Pogrzeb