Żywy Różaniec

Żywy Różaniec to stowarzyszenie religijne składające się z tzw. Żywych Róż. Do jednej Róży należy 20 osób, które codziennie odmawiają Różaniec, rozważając 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi – czyli wszystkie cztery części. Na czele każdej Róży stoi zelatorka.

Każda osoba w Róży odmawia tylko jedną tajemnicę, tę która została jej powierzona do rozważania i odmawiania w czasie tzw. zmiany tajemnic. Zmiana tajemnic odbywa się raz w miesiącu i tu wszystkim osobom z Róży przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki sposób, aby każda otrzymała inną i dzięki temu każdego dnia zostaje odmówione wszystkie dwadzieścia tajemnic, czyli cały Różaniec. Chociaż poszczególne osoby odmawiają dziennie tylko jedną dziesiątkę, to w całej Żywej Róży rozważane są wszystkie cztery części.

Wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji idąc za wskazaniami Stolicy Apostolskiej (według papieskich intencji modlitewnych). W swej modlitwie polecają także Bogu siebie, rodziny, bliskich, parafię, Ojczyznę i świat.

W naszej Parafii Żywy Różaniec istnieje od niepamiętnych czasów. Dziś wspólnotę tworzy pięć Róż różańcowych: św. Michała, św. Gabriela, św. Rafała, św. Jana Pawła II (od 2014 r.) i bł. Marii od Męki Pańskiej (od 2015 r.).

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 10:30 odprawiana jest Msza święta w intencjach członków „Różańca”, a w każdą pierwszą sobotę miesiąca o 9:00 modlimy się za zmarłych z Żywego Różańca.

W czwartki o godz. 17.00 odmawiamy różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Moderatorem Stowarzyszenia w naszej parafii jest od 2023 r. ks. Mikołaj Derentowicz.