Księża naszej parafii

Przy naszym kościele mieszka dziesięciu księży: proboszcz, 2 wikariuszy i 7 rezydentów. Rezydenci to księża, którzy nie mają funkcji przypisanej do naszej parafii, ale spełniają inne zadania: są kapelanami szpitali, pracownikami naukowymi itp. W miarę potrzeb pomagają w duszpasterstwie parafialnym.

ksiądz proboszcz

Jan Konarski

ksiądz wikariusz

Szymon Migalski

Ks. Proboszcz Emeryt

Ks. Prałat Józef Hass

ksiądz rezydent

Paweł Dudziński

ksiądz rezydent

Maciej Wygnański

ksiądz rezydent

Ks. dr Marcin Łyżniak

ksiądz rezydent

Łukasz Nycz

ksiądz rezydent

Jan Dohnalik