Grafik Mszy św. i spowiedzi

 

 

XXXII Niedziela zwykła – 10/11/2019

 

Msza św. Celebrans Spowiednik
7.00 x. Robert x. Michał
9.00 x. Prałat x. Sławomir

x. Marek

10.30 x. Sławomir x. Robert

x. Jan

10.30 DK x. Michał x. Marek
12.00 x. Marek x. Sławomir

x. Robert

13.00 x. Jan x. Michał

x. Sławomir

18.00 x. Jan x. Marek

x. Łukasz

20.00 x. Łukasz x. Michał

x. Marcin

 

Poniedziałek – 11/11/2019 – Święto Niepodległości

 

Msza św. Celebrans Spowiednik
06:30 x. Prałat
08:00 x. Michał x. Maciej
09:00 x. Maciej x. Michał
12:00 x. Jan
18:00 x. Jan x. Łukasz
19:00 x. Łukasz x. Jan

 

Wtorek – 12/11/2019

 

Msza św. Celebrans Spowiednik
06:30 x. Sławomir
08:00 x. Michał x. Prałat
09:00 x. Prałat x. Michał
18:00 x. Łukasz x. Jan
19:00 x. Jan x. Łukasz

 

Środa – 13/11/2019

 

Msza św. Celebrans Spowiednik
06:30 x. Michał
08:00 x. Paweł x. Prałat
09:00 x. Prałat x. Paweł
18:00 x. Łukasz x. Jan

 

Czwartek – 14/11/2019

 

Msza św. Celebrans Spowiednik
06:30 x. Sławomir
08:00 x. Jan x. Prałat
09:00 x. Prałat x. Jan
18:00 x. Paweł x. Marek
19:00 x. Marek x. Paweł

 

Piątek – 15/11/2019

Parafialny Dzień Skupienia: Rekolekcje Trzech Głębi

godz. 19.00 – 21.00

 

Msza św. Celebrans Spowiednik
06:30 x. Sławomir
08:00 x. Łukasz x. Prałat
09:00 x. Prałat x. Łukasz
18:00 x. Paweł x. Jan
19:00 x. Jan x. Paweł

 

Sobota – 16/11/2019

Rocznica konsekracji naszego kościoła (1966)

Parafialny Dzień Skupienia: Rekolekcje Trzech Głębi

godz. 10.00 – 12.30 i 17.30 – 20.00

 

Msza św. Celebrans Spowiednik
06:30 x. Sławomir
08:00 x. Paweł x. Prałat
09:00 x. Prałat x. Jan
18:00 x. Marek x. Paweł
19:00 x. Jan x. Marek