Grafik Mszy św. i spowiedzi

 

 

II Niedziela Adwentu – 8/12/2019

Niepokalane Poczęcie Matki Bożej

 

Msza św. Celebrans Spowiednik
7.00 x. Sławomir x. Michał
9.00 x. Prałat x. Sławomir x. Michał
10.30. x. Paweł x. Sławomir x. Marek
10.30 DK x. Michał x. Jan
12.00 x. Sławomir x. Paweł x. Marek
13.00 x. Jan x. Michał
18.00 x. Jan x. Marek x. Paweł
20.00 x. Marek x. Paweł x. Marcin

 

 

Poniedziałek – 9/12/2019

 

Msza św. Celebrans Spowiednik
06:30 x. Sławomir
08:00 x. Łukasz x. Paweł
09:00 x. Paweł x. Łukasz
18:00 x. Prałat x. Michał
19:00 x. Michał x. Prałat

 

 

Wtorek – 10/12/2019

 

Msza św. Celebrans Spowiednik
06:30 x. Sławomir
08:00 x. Michał x. Prałat
09:00 x. Prałat x. Michał
18:00 x. Paweł x. Jan
19:00 x. Jan x. Paweł

 

 

Środa – 11/12/2019

 

Msza św. Celebrans Spowiednik
06:30 x. Sławomir
08:00 x. Paweł x. Prałat
09:00 x. Prałat x. Paweł
18:00 x. Marek
19:00 x. Jan x. Marek

 

Czwartek – 12/12/2019

 

Msza św. Celebrans Spowiednik
06:30 x. Sławomir
08:00 x. Jan x. Prałat
09:00 x. Prałat x. Jan
18:00 x. Marek x. Sławomir
19:00 x. Michał x. Marek

 

Piątek – 13/12/2019

 

Msza św. Celebrans Spowiednik
06:30 x. Sławomir
08:00 x. Michał x. Paweł
09:00 x. Paweł x. Michał
18:00 x. Prałat x. Marek
19:00 x. Marek x. Prałat

 

Sobota – 14/12/2019

 

Msza św. Celebrans Spowiednik
06:30 x. Sławomir
08:00 x. Marek x. Prałat
09:00 x. Prałat x. Marek
18:00 x. Paweł x. Jan
19:00 x. Jan x. Paweł