Grafik Mszy św. i spowiedzi

 

Niedziela Miłosierdzia – 11/04/2021 

 

Msza św. Celebrans Spowiednik
7:00 x. Sławomir x. Michał
9:00 x. Prałat x. Sławomir x. Łukasz
10:30 x. Paweł x. Sławomir x. Marek
10:30 DK x. Michał x. Jan
12:00 x. Marek x. Sławomir x. Jan
13:00 x. Jan x. Marek x. Paweł
18:00 x. Jan x. Paweł x. Łukasz
18:00 DK x. Marek
20:00 x. Łukasz x. Marcin x. Jan

 

Poniedziałek – 12/04/2021 

 

Msza św. Celebrans Spowiednik
06:30 x. Jan
08:00 x. Marek x. Prałat
09:00 x. Prałat x. Marek
18:00 x. Łukasz x. Paweł
19:00 x. Paweł x. Łukasz

 

Wtorek – 13/04/2021

 

Msza św. Celebrans Spowiednik
06:30 x. Sławomir
08:00 x. Paweł x. Prałat
09:00 x. Prałat x. Paweł
18:00 x. Marek x. Jan
19:00 x. Jan x. Marek

 

Środa – 14/04/2021  

 

Msza św. Celebrans Spowiednik
06:30 x. Marek
08:00 x. Paweł x. Prałat
09:00 x. Prałat x. Paweł
18:00 x. Jan x. Łukasz
19:00 x. Łukasz x. Jan

 

Czwartek – 15/04/2021 

 

Msza św. Celebrans Spowiednik
06:30 x. Sławomir
08:00 x. Jan x. Prałat
09:00 x. Prałat x. Jan
18:00 x. Paweł x. Marek
19:00 x. Marek x. Paweł

 

Piątek – 16/04/2021

 

Msza św. Celebrans Spowiednik
06:30 x. Sławomir
08:00 x. Michał x. Prałat
09:00 x. Prałat x. Michał
18:00 x. Marek x. Jan
19:00 x. Jan x. Marek

 

Sobota – 17/04/2021 

 

Msza św. Celebrans Spowiednik
06:30 x. Sławomir
08:00 x. Marek x. Prałat
09:00 x. Prałat x. Marek
18:00 x. Paweł x. Jan
19:00 x. Jan x. Paweł