Grafik Mszy św. i spowiedzi

2. Niedziela Adwentu – 4/12/2022

 

Msza św. Celebrans Spowiednik
7:00 x. Jan D. x. Paweł
9:00 x. Prałat  x. Bartosz
10:30 x. Bartosz x. Paweł x. Piotr
10:30 DK x. Jan K.
12:00 x. Paweł x. Bartosz
13:00 x. Jan K. x. Paweł x. Bartosz
18:00 x. Jan K. x. Łukasz
18:00 DK x. Bartosz x. Szymon
20:00 x. Łukasz x. Szymon x. Marcin

 

 

 

Poniedziałek – 5/12/2022

 

 

Msza św. Celebrans Spowiednik
06:30 x. Szymon x. Jan K.
08:00 x. Jan D. x. Prałat
09:00 x. Prałat x. Jan D.
18:00 x. Jan K. x. Łukasz
19:00 x. Łukasz x. Jan K.

 

 

 

Wtorek – 6/12/2022   

 

Msza św. Celebrans Spowiednik
06:30 x. Szymon x. Bartosz
08:00 x. Jan D. x. Prałat
09:00 x. Prałat x. Jan D.
18:00 x. Jan K. x. Bartosz
19:00 x. Bartosz x. Jan K.

 

 

 

Środa – 7/12/2022

 

Msza św. Celebrans Spowiednik
06:30 x. Jan D. x. Łukasz
08:00 x. Łukasz x. Prałat
09:00 x. Prałat x. Łukasz
18:00 x. Szymon x. Jan K.
19:00 x. Jan K. x. Szymon

 

 

 

Czwartek – 8/12/2022

 

Msza św. Celebrans Spowiednik
06:30 x. Łukasz x. Paweł
08:00 x. Bartosz x. Prałat
09:00 x. Prałat x. Bartosz
12:00 x. Jan K.
18:00 x. Paweł x. Szymon
19:00 x. Szymon x. Paweł

 

 

Piątek 9/12/2022  

 

 

Msza św. Celebrans Spowiednik
06:30 x. Bartosz x. Jan K.
08:00 x. Paweł x. Prałat
09:00 x. Prałat x. Paweł
18:00 x. Jan K. x. Jan D.
19:00 x. Jan D. x. Jan K.

 

 

Sobota – 10/12/2022

 

Msza św. Celebrans Spowiednik
06:30 x. Jan K.
08:00 x. Paweł x. Prałat
09:00 x. Prałat x. Paweł
18:00 x. Paweł x. Bartosz
19:00 x. Bartosz x. Paweł