Domowy obrzęd błogosławieństwa pokarmów

Moi drodzy,

  • Ponieważ w tym roku, zgodnie z zaleceniem księży Biskupów, nie będzie tradycyjnego poświęcenia pokarmów w Wielką Sobotę, zachęcamy do odmówienia modlitwy błogosławieństwa w naszych domach.
  • To błogosławieństwo powinno się odbyć na początku posiłku wielkanocnego, a zatem nie tyle w Wielką Sobotę, co w Niedzielę Wielkanocną, gdy rodzina spotka się przy świątecznym stole.

 

Dodajmy, że zwyczaj świecenia pokarmów (jak również zabiernia wody świeconej do domów) w Wielką Sobotę pochodzi z czasów Soboru Trydenckiego (1545-63), gdy wszystkie Msze św. odprawiano tylko rano. Wówczas również Wigilia Paschalna – i ogłoszenie Zmartwychwstania Chrystusa – była celebrowana w Wielką Sobotę rano, i dlatego w ciągu dnia można było sprawować obrzędy wielkanocne.

Gdy po Soborze Watykańskim II wróciliśmy do starożytnej tradycji sprawowania Wigilii Paschalnej w Wielką Noc, sam obrzęd błogosławieństwa pokarmów w Wielką Sobotę pozostał jako ustępstwo na rzecz ludowej tradycji, ale liturgicznie stracił swoje uzasadnienie. Prawidłowo powinniśmy błogosławić pokarmy przy wielkanocnym stole.

 

Oto propozycja odpowiedniej modlitwy

(kilknij, żeby otrzymać wersję do druku):

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU Wielkanoconego 2020

 

 

Prowadzący zapala świecę i mówi:

P. Światło Chrystusa.

W. Bogu niech będą dzięki.

P. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W. Amen.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje fragment Pisma Świętego:

 

1 Tes 5, 16-18.

Posłuchajmy słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 

Albo:

 

Mt 6, 31 ab.32b-33.

Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

W. Ojcze nasz… W. Zdrowaś Mario… Wieczny odpoczynek…

 

P. Odmówmy jeszcze modlitwę za wszystkich, którzy cierpią z powodu pandemii.

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata zwracają się do Ciebie, szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.


 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
P. Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.