Chrzest dziecka

 

Zanim przejdziesz do załatwiania formalności, najpierw przeczytaj:

Komentarz teologiczno-duszpasterski

 

Dokumenty potrzebne przy Chrzcie dziecka.

 1. Akt urodzenia dziecka. Jeśli dziecko ma ukończone 7 lat, to Chrzest wymaga osobnego przygotowania i uzyskania zgody z kurii.
 2. Zasadniczo chrzcimy dzieci należące do naszej parafii. Jeśli rodzice mieszkają poza terenem naszej parafii, to potrzebna jest zgoda ich proboszcza na udzielenie Chrztu św. w naszym kościele.
 3. Świadectwo ślubu rodziców. Jeśli rodzice nie mają ślubu, to prosimy o wyjaśnienie przyczyn takiej sytuacji.
 4. Dane dotyczące rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, adres, wiek i zawód). Zasadniczo prosimy o zgłoszenie matki chrzestnej i ojca chrzestnego, ale w niektórych sytuacjach może być jeden rodzic chrzestny.
 5. Rodziców chrzestnych prosimy o spełnienie następujących wymagań:
  1. Kandydat powinien być ochrzczony i bierzmowany.
  2. Powinien prowadzić życie zgodne z wiarą i przystępować do sakramentów pokuty i Eucharystii. Dlatego, jeśli żyje w związku z inną osobą, to powinien to być związek sakramentalny.
  3. Prosimy, by kandydat przedstawił zgodę z własnej parafii zamieszkania na pełnienie funkcji rodzica chrzestnego.
  4. Jeśli kandydat nie jest ochrzczony, może zostać świadkiem chrztu, ale nie może być rodzicem chrzestnym.
 6. Zgodę na pełnienie funkcji rodzica chrzestnego wydajemy po bezpośredniej rozmowie z kandydatem.