Chrzest

Chrzest (po gr. i łac. Baptisma czyli zanurzenie) jest pierwszym z sakramentów. „Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Jeżeli przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.” (Rz 6, 3. 5) Chrzest zanurza nas w Chrystusa: łączy nas z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem, czyni nas dziećmi Boga Ojca i otwiera na działanie Ducha św. Chrzest obmywa nas z grzechów i włącza w życie mistycznego Ciała Chrystusa, czyli Kościoła. Chrzest nadaje nowego sensu ludzkiemu istnieniu: Nasze życie i nasza śmierć będą odtąd zanurzone w Bogu, który otworzy nam drogę do życia wiecznego.

 

 

PRZED UDZIELENIEM SAKRAMENTU CHRZTU ŚW. PROSIMY O SPEŁNIENIE NASTĘPUJĄCYCH WYMAGAŃ:

 

1. Wiara rodziców

 

Rodzice prosząc o chrzest dziecka, biorą na siebie odpowiedzialność za takie jego wychowanie, które w miarę dojrzewania dziecka pomoże mu w osobistym przyjęciu i wyznaniu wiary w Chrystusa. Dlatego powinni prowadzić życie zgodne z wiarą i tworzyć katolicką rodzinę. Powinni także sami pogłębiać swoją wiarę, by być oparciem dla dziecka. Dlatego oczekujemy, że będą związani sakramentem małżeństwa. Jeśli nie żyją w związku sakramentalnym, ich sytuację trzeba jasno i szczerze omówić z duszpasterzem. Jeśli rodzice nie są praktykujący, a proszą o chrzest dziecka, to rola rodziców chrzestnych staje się kluczowa. Biorą oni na siebie tym większą odpowiedzialność za dorastanie dziecka do osobistego wyznania wiary. 

 

Rodziców prosimy o podanie motywów, dla których proszą o chrzest dziecka.

  • Czy na poważnie traktują zobowiązanie do wychowania dziecka w wierze?
  • Czy własną postawą potwierdzają wiarę, którą mają przekazać dziecku?

Prosimy także o potwierdzenie małżeństwa sakramentalnego lub wyjaśnienie przeszkód do jego zawarcia.

 


 

2. Rodzice chrzestni

 

Rodzice chrzestni powinni być bierzmowani i prowadzić życie chrześcijańskie, które może być wzorem dla dziecka chrzestnego.

 

Rodzice chrzestni są przewodnikami na drodze wiary dorastającego człowieka. Dlatego sami powinni prowadzić nienaganne życie chrześcijańskie i przystępować do sakramentów pokuty i Eucharystii.

Prosimy, by rodzice chrzestni dostarczyli z własnych parafii świadectwa upoważniające do pełnienia tej funkcji.

Podczas obrzędu chrztu zwyczajowo matka chrzestna przygotowuje symboliczną białą szatę, a ojciec chrzestny świecę, która zostanie zapalona od Paschału.

 


 

3. Formacja

 

Niezależnie od tego, czy decyzja o Chrzcie dziecka była niemal oczywista czy też podjęta z oporami, warto pogłębić jej sens i motywację. Dlatego zależy nam na dobrym przygotowaniu do tego wspaniałego sakramentu.

 

Spotkania dla rodziców i chrzestnych odbywają się w piątek poprzedzający niedzielę chrzcielną o godz. 19.30 w kancelarii. Prosimy o obecność przynajmniej jednej z czterech osób (rodziców lub rodziców chrzestnych). W miesiącach wakacyjnych (VII-VIII) takich spotkań nie ma.

 


 

4. Chrzest św. w naszej parafii.

 

Chrztu św. udzielamy zasadniczo w każdą drugą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 13.00. Chodzi o uroczyste zaznaczenie odpowiedzialności rodziców i chrzestnych, którzy przed zgromadzoną wspólnotą Kościoła w imieniu chrzczonych dzieci wyrzekają się zła i wyznają wiarę w Ojca i Syna i Ducha św.

 

 


 

5. Dokumenty potrzebne przy Chrzcie dziecka.

 

1. Akt urodzenia dziecka. Jeśli dziecko ma ukończone 7 lat, to Chrzest wymaga osobnego przygotowania i uzyskania zgody z kurii.

 

2. Zasadniczo chrzcimy dzieci należące do naszej parafii. Jeśli rodzice mieszkają poza terenem naszej parafii, to potrzebna jest zgoda ich proboszcza na udzielenie Chrztu św. w naszym kościele.

 

3. Świadectwo ślubu rodziców. Jeśli rodzice nie mają ślubu, to prosimy o wyjaśnienie przyczyn takiej sytuacji.

 

4. Dane dotyczące rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, adres, wiek i zawód). Zasadniczo prosimy o zgłoszenie matki chrzestnej i ojca chrzestnego, ale w niektórych sytuacjach może być jeden rodzic chrzestny.

 

5. Rodziców chrzestnych prosimy o spełnienie następujących wymagań:

 

1. Kandydat powinien być ochrzczony i bierzmowany.
2. Powinien prowadzić życie zgodne z wiarą i przystępować do sakramentów pokuty i Eucharystii. Dlatego, jeśli żyje w związku z inną osobą, to powinien to być związek sakramentalny.
3. Prosimy, by kandydat przedstawił zgodę z własnej parafii zamieszkania na pełnienie funkcji rodzica chrzestnego.
4. Jeśli kandydat nie jest ochrzczony, może zostać świadkiem chrztu, ale nie może być rodzicem chrzestnym.

 

6. Zgodę na pełnienie funkcji rodzica chrzestnego wydajemy po bezpośredniej rozmowie z kandydatem.