Chrzest

Chrzest (po gr. i łac. Baptisma czyli zanurzenie) jest pierwszym z sakramentów. „Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Jeżeli przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.” (Rz 6, 3. 5) Chrzest zanurza nas w Chrystusa: łączy nas z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem, czyni nas dziećmi Boga Ojca i otwiera na działanie Ducha św. Chrzest obmywa nas z grzechów i włącza w życie mistycznego Ciała Chrystusa, czyli Kościoła. Chrzest nadaje nowego sensu ludzkiemu istnieniu: Nasze życie i nasza śmierć będą odtąd zanurzone w Bogu, który otworzy nam drogę do życia wiecznego.

 

 

PRZED UDZIELENIEM SAKRAMENTU CHRZTU ŚW. PROSIMY O SPEŁNIENIE NASTĘPUJĄCYCH WYMAGAŃ:

 

1. Wiara rodziców

 

Rodzice prosząc o chrzest dziecka, biorą na siebie odpowiedzialność za takie jego wychowanie, które w miarę dojrzewania dziecka pomoże mu w osobistym przyjęciu i wyznaniu wiary w Chrystusa. Dlatego powinni prowadzić życie zgodne z wiarą i tworzyć katolicką rodzinę. Powinni także sami pogłębiać swoją wiarę, by być oparciem dla dziecka. Dlatego oczekujemy, że będą związani sakramentem małżeństwa. Jeśli nie żyją w związku sakramentalnym, ich sytuację trzeba jasno i szczerze omówić z duszpasterzem. Jeśli rodzice nie są praktykujący, a proszą o chrzest dziecka, to rola rodziców chrzestnych staje się kluczowa. Biorą oni na siebie tym większą odpowiedzialność za dorastanie dziecka do osobistego wyznania wiary. 

 

Rodziców prosimy o podanie motywów, dla których proszą o chrzest dziecka.

  • Czy na poważnie traktują zobowiązanie do wychowania dziecka w wierze?
  • Czy własną postawą potwierdzają wiarę, którą mają przekazać dziecku?

Prosimy także o potwierdzenie małżeństwa sakramentalnego lub wyjaśnienie przeszkód do jego zawarcia.

 


 

2. Rodzice chrzestni

 

Rodzice chrzestni powinni być bierzmowani i prowadzić życie chrześcijańskie, które może być wzorem dla dziecka chrzestnego.

 

Rodzice chrzestni są przewodnikami na drodze wiary dorastającego człowieka. Dlatego sami powinni prowadzić nienaganne życie chrześcijańskie i przystępować do sakramentów pokuty i Eucharystii.

Prosimy, by rodzice chrzestni dostarczyli z własnych parafii świadectwa upoważniające do pełnienia tej funkcji.

Podczas obrzędu chrztu zwyczajowo matka chrzestna przygotowuje symboliczną białą szatę, a ojciec chrzestny świecę, która zostanie zapalona od Paschału.

 


 

3. Formacja

 

Niezależnie od tego, czy decyzja o Chrzcie dziecka była niemal oczywista czy też podjęta z oporami, warto pogłębić jej sens i motywację. Dlatego zależy nam na dobrym przygotowaniu do tego wspaniałego sakramentu.

 

Ze względu na ostrożność w czasie epidemii – a szczególnie w trosce o zdrowie dzieci – spotkania przygotowujące do Chrztu zostały na czas epidemii zawieszone.

 


 

4. Chrzest św. w naszej parafii.

 

Chrztu św. udzielamy zasadniczo w każdą drugą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 13.00. Chodzi o uroczyste zaznaczenie odpowiedzialności rodziców i chrzestnych, którzy przed zgromadzoną wspólnotą Kościoła w imieniu chrzczonych dzieci wyrzekają się zła i wyznają wiarę w Ojca i Syna i Ducha św.

 

 


 

5. Dokumenty potrzebne przy Chrzcie dziecka.

 

1. Akt urodzenia dziecka. Jeśli dziecko ma ukończone 7 lat, to Chrzest wymaga osobnego przygotowania i uzyskania zgody z kurii.

 

2. Zasadniczo chrzcimy dzieci należące do naszej parafii. Jeśli rodzice mieszkają poza terenem naszej parafii, to potrzebna jest zgoda ich proboszcza na udzielenie Chrztu św. w naszym kościele.

 

3. Świadectwo ślubu rodziców. Jeśli rodzice nie mają ślubu, to prosimy o wyjaśnienie przyczyn takiej sytuacji.

 

4. Dane dotyczące rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, adres, wiek i zawód). Zasadniczo prosimy o zgłoszenie matki chrzestnej i ojca chrzestnego, ale w niektórych sytuacjach może być jeden rodzic chrzestny.

 

5. Rodziców chrzestnych prosimy o spełnienie następujących wymagań:

 

  • Kandydat powinien być ochrzczony i bierzmowany.
  • Powinien prowadzić życie zgodne z wiarą i przystępować do sakramentów pokuty i Eucharystii. Dlatego, jeśli żyje w związku z inną osobą, to powinien to być związek sakramentalny.
  • Prosimy, by kandydat przedstawił zgodę z własnej parafii zamieszkania na pełnienie funkcji rodzica chrzestnego.
  • Jeśli kandydat nie jest ochrzczony, może zostać świadkiem chrztu, ale nie może być rodzicem chrzestnym.

 

6. Zgodę na pełnienie funkcji rodzica chrzestnego wydajemy po bezpośredniej rozmowie z kandydatem.