Telefoniczna kolęda: KOMU POMAGAĆ? KTO POMOŻE?

Jedną z naszych największych trosk jest sytuacja osób samotnych i potrzebujących pomocy. Dlatego w najbliższych dniach rozpoczniemy „telefoniczną kolędę”. Księża będą dzwonić do parafian, żeby dowiedzieć się z jednej strony, czy nie potrzebują pomocy – a z drugiej, czy i w jakim zakresie mogliby włączyć się w pomoc sąsiedzką.

  • Na podstawie tego rozeznania spróbujemy zorganizować braterską akcję wsparcia i pomocy – przeciwko izolacji, bierności i samotności.

  • Prośby i pytania związane z organizacją akcji prosimy kierować na adres mailowy pomoc@parafiamichal.pl.

  • Działa specjalny numer telefonu 518801388 do kontaktów w sprawie akcji pomocy.