Święcenia i Prymicje Dariusza Deputata

Z radością zawiadamiamy, że nasz parafianin, diakon Dariusz Deputat, przygotowuje się do święceń kapłańskich, które przyjmie w sobotę 30 maja o godz. 10:00 w Świątyni Opatrzności Bożej.

Mszę św. prymicyjną odprawi w naszym kościele w Niedzielę Zesłania Ducha św. 31 maja o godz. 13:00. Serdecznie prosimy o modlitwę w jego intencji.