Serdeczne podziękowania i życzenia świąteczne!

Naszym drogim parafianom – związanym z parafią miejscem zamieszkania bądź więzią duchową – z całego serca dziękujemy za wszystko, co dobrego wnoszą swoją obecnością, modlitwą, posługą, zaangażowaniem w życie naszej wspólnoty.

Niech Jezus – prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek – będzie wskazówką i siłą do życia głeboko ludzkiego, wrażliwego na potrzeby innych i otwartego na tajemnicę Boga.

A święta Bożego Narodzenia i cały Nowy Rok niech zostaną przepełnione łaską Bożą, która pozwala nam patrzeć na życie w duchu Ewangelii naszego Pana, Jezusa.