Prace instalacyjne II etapu remontu organów w 2023 r.

Garść zdjęć z prac instalacyjnych organów

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Prace pod kierunkiem organmistrza Jerzego KUKLI mogliśmy wykonać dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury.