Polsko-ukraińska droga krzyżowa ulicami parafii

W piątek 8 kwietnia odprawimy Drogę Krzyżową ulicami parafii.

  • Rozważania będą czytane po polsku i po ukraińsku. 
  • Do udziału zapraszamy także wiernych z Ukrainy: katolików rzymskich, greko-katolików i prawosławnych. 
  • Początek drogi krzyżowej o g 19:30, zakończenie ok. 20:30.