Plan remontu fasady do Wielkanocy

Do końca marca zamierzamy osiągnąć poziom około 80% zaawansowania robót, a w szczególności:
1. Zakończenie prac przygotowawczych powierzchni – oczyszczenie miejsc trudnodostępnych, wymagających szczególnej uwagi
2. Wykonanie mostkowania rys, uzupełnienie drobnych ubytków i szczelin.
3. Naniesienie pierwszej warstwy zapraw PCC – PĘDZEL.
4. Wykonanie szalunków.
5. Odtworzenie wstępne kształtu pierwotnego elewacji.
6. Odtworzenie fug cementowych w oszkleniu.
Z wyrazami wdzięczności
Wykonawca
Jerzy Kamać