Piątki Wielkiego Postu

W każdy piątek Wielkiego Postu będziemy odprawiać Drogę Krzyżową:

 

  • o 17.30 w dolnym kościele dla dzieci;

  • o 18.30 w górnym kościele dla dorosłych.

W piątek 15/03 Drogę Krzyżową poprowadzi ks. Proboszcz. Będzie ona modlitwą ekspiacji za grzechy popełnione przez ludzi Kościoła, zwłaszcza wobec dzieci i ludzi młodych, najsłabszych i najbardziej niewinnych.