PARAFIA CZASU EPIDEMII : przeczytaj!

CO WIADOMO?

 • Msze św. odbywają się według zwykłego porządku.

Również pogrzeby odprawiamy w kościele, ze Mszą św. i organami.

 • Na Msze św. w dni powszednie przychodzi od kilka osób. Jeśli tylko trzeba, odprawiamy równolegle Mszę św. w dolnym kościele.

Uczestnicy stoją oddaleni od siebie i mogą odkazić dłonie tuż przed przyjęciem Komunii św. na rękę.

Świadectwo św. Cyryla, biskupa Jerozolimy († ok. 387) o przyjmowaniu Komunii św.:

„Podchodząc, nie wyciągaj płasko ręki i nie rozłączaj palców. Podstaw dłoń lewą lub prawą niby tron, gdyż masz przyjąć Króla. Do wklęsłej ręki przyjmij Ciało Chrystusa i powiedz: «Amen». Uświęć też ostrożnie oczy swoje przez zetknięcie ich ze świętym Ciałem, bacząc, byś zeń nic nie uronił. To bowiem, co by spadło na ziemię, byłoby stratą jakby części twych członków. Bo czyż nie niósłbyś złotych ziarenek z największą uwagą, by ci żadne nie zginęło i byś nie poniósł szkody? Tym bardziej zatem winieneś uważać, żebyś nawet okruszyny nie zgubił z tego, co jest o wiele droższe od złota i innych szlachetnych kamieni”.

Jeśli ktoś przyjmuje Komunię św. do ust, to podchodzi w ostatniej kolejności do tabernakulum.

 • W niedzielę będą odprawiane równolegle dwie Msze św. w górnym i w dolnym kościele.

 • Spotkania wspólnot, kursy przed przyjęciem sakramentów i konferencje są odwołane.

Grupy modlitwne organizują spotkania w trybie telekonferencji.

 • Księża modlą się codziennie o godz. 20.30 w kaplicy domowej na plebanii, odmawiając część różańca przypadającą na dany dzień.

 

 • Rekolekcje parafialne, które miały się odbyć od 29 marca do 1 kwietnia, zostaną przeniesione na inny termin. Mamy nadzieję, że będą to rekolekcje wielkanocne.

 

CZEGO JESZCZE NIE WIADOMO  ?

Przed nami wydarzenia, które najprawdopodobniej nie będą mogły odbyć się w dotychczas przyjętej formie :

 • Droga krzyżowa ulicami parafii 3 kwietnia o godz. 19.30

 • Msze św. Niedzieli Palmowej z bardzo licznym udziałem wiernych

 • Spowiedzi wielkopostne

 • Triduum Paschalne:

 1. Msza św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek

 2. Liturgia Męki Pańskiej z Adoracją Krzyża w Wielki Piątek

 3. Wigilia Paschalna z procesją rezurekcyjną w noc Zmartwychwstania.

Zbieramy opinie i pomysły, jak zorganizować te wydarzenia, aby pozostały one wyrazem naszej wspólnej wiary, ale zarazem troski o uniknięcie ryzyka zakażenia uczestników.

 

O CO PROSIMY ?

 • Prosimy o gorącą modlitwę na codzień, a zwłaszcza – jeśli to możliwe – od 20.30 do 21.00, by łączyć się ze wspólnotą księży odmawiającą różaniec.

 • Prosimy o udział w akcji pomocy potrzebującym na terenie parafii. Powstają tu palące pytania:

 1. JAK tę pomoc zorganizować?

 2. KTO jest gotów do udziału i KTO – do koordynacji działań?

 • Prosimy o porady techniczne dotyczące ewentualnych transmisji wydarzeń parafialnych przez Internet.

 • Wreszcie PROSIMY O WSPARCIE FINANSOWE parafii, choć mamy świadomość, że kryzys epidemiczny uderza w wiele środowisk.

Pamiętajmy, że parafia bardzo mocno go odczuwa. Koszty reagowania na kryzys są dość poważne (środki i urządzenia do odkażania), ale nade wszystko spadek frekwencji to poważny cios w bieżące dochody parafii.

Dlatego proponujemy wpłaty na konto parafialne albo przelew BLIK na telefon.

Jak wykonać przelew BLIK na telefon?

 1. Otworzyć aplikację bankową na smartfonie.

 2. Wybrać kwotę ofiary i numer telefonu 511907159 (tel. ks. proboszcza powiązany z kontem parafialnym).

 3. Zatwierdzić przelew.

 

 

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy już tego wsparcia udzielili.

Zarazem proszę o sugestie i pomysły, aby nasza wspólnota wyszła oczyszczona i umocniona z tego prawdziwego okresu WIELKIEGO POSTU, który przeżywamy.

Wasz proboszcz ks. Jan Konarski

proboszcz@parafiamichal.pl

parafia@parafiamichal.pl

 

Modlitwa na czas epidemii

(Adrienne von Speyr)

 

Panie, błogosław chorych, wszystkich cierpiących.

Pokaż im, że dzięki Twojemu cierpieniu na Krzyżu

wszelkie cierpienie nabrało sensu,

wpisane w Twoją Mękę i przeżyte w służbie odkupienia świata.

Daj im siłę, odwagę i cierpliwość,

Spraw, aby dzięki Twej łasce

ich choroba nabrała blasku siłą miłości,

która sprawi, że ich cierpienie przyczyni się

do przemiany cierpienia innych.

Ame