Nowi księża w parafii. Witamy!

Wikary, neoprezbiter, ks. Marek Nowakowski, katecheta w Liceum im. Bohaterek Powstania Warszawskiego i w Liceum Reytana.

Nowi rezydenci : ks. Michał Polny, wykładowca katechetyki na PWTW i ks. Stanisław Adamiak, historyk z diecezji toruńskiej pracujący na Uniwersytecie Warszawskim.

Kleryk Marek Ruciński, który ukończył Warszawskie Seminarium Duchowne i przygotowuje się do święceń diakonatu i kapłaństwa, będzie katechetą w szkole podstawowej nr 157.