Niedziela 21/05/2023

  1. Z listu kard. Kazimierza Nycza: Mamy wiele powodów, by stanąć do dziękczynienia i zawierzenia Bogu w wilanowskiej Świątyni Opatrzności Bożej. Po ograniczeniach spowodowanych przez pandemię, chcemy 4 czerwca powrócić w pełni do obchodów tego dnia. Od siedmiu lat świątynia Opatrzności spełnia swoje zadania jako sanktuarium, parafia i miejsce ważnych uroczystości. Istnieje Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Istnieje Panteon Wielkich Polaków, a w nim Mauzoleum Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Trwa wykończenie świątyni głównej, która pięknieje z każdym rokiem. Na Święto Dziękczynienia poświęcimy nowy wystrój prezbiterium, gdzie Zmartwychwstanie Chrystusa będzie tematem wiodącym. W samo Święto Dziękczynienia zostaną także wprowadzone do Świątyni relikwie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego – kapłana i męczennika Dachau, Patrona Harcerstwa Polskiego.

 

  1. Nabożeństwa majowe: w dni powszednie o g. 18:30, a w niedziele o g. 17:15. Na nabożeństwach majowych odmawiamy Nowennę przed Zesłaniem Ducha św.

 

  1. W poniedziałek o g. 19:30 w dolnym kościele – spotkanie wspólnoty mężczyzn, a o g. 19:45 na plebanii – spotkanie wspólnoty młodzieżowej.

 

  1. W środę o godz. 19:00 na plebanii próba chóru, a o godz. 19:45 konferencja ks. proboszcza: modlitwa do Ducha św. (z transmisją na Youtube).

 

  1. Przypominamy o Adoracji Najświętszego Sakramentu w czwartki od g. 16:00 do 18:00; o g. 17:00 odmawiamy różaniec.

 

  1. W sobotę 27 maja – wigilia przed Zesłaniem Ducha św. Tego dnia o g. 10:00 w katedrze odbędą się święcenia kapłańskie. Wśród nowowyświęconych będzie ks. Mateusz Nerlo, który odbywał u nas praktyki duszpasterskie. Zachęcamy do modlitwy w jego intencji.

 

  1. W sobotę 27 maja o g. 17:00 zapraszamy na plebanię członków wszystkich wspólnot parafialnych (Odnowa w Duchu św., Akcja Katolicka, Żywy Różaniec, Kościół Domowy, wspólnota mężczyzn, wspólnota młodzieżowa, chór parafialny) na spotkanie służące lepszemu poznaniu i budowaniu wspólnoty.

 

  1. Po zakończeniu spotkania, o godz. 19:00 rozpoczniemy czuwanie przed Zesłaniem Ducha św. Następnie o g. 20:30 będzie Msza św., a po niej wieczór uwielbienia. Na czuwanie zapraszamy wszystkich parafian.

 

  1. W części fasady osłoniętej rusztowaniem zakończyły się prace naprawcze uszkodzonego betonu. Zaczynamy wymianę pękniętych szyb, a następnie malowanie. Przy wyjściu z kościoła prosimy o miesięczną składkę na remont fasady.