Msze św. i nabożeństwa podczas epidemii

Msze św. odprawiamy normalnie. Przychodzi 20-40 osób. Stoją w kościele oddaleni od siebie. Przed samą Komunią św., którą przyjmują na rękę, mogą odkazić dłonie płynem.

Gdyby liczba wiernych przekroczyła 50 osób, możemy odprawić Mszę św. równolegle w dolnym kościele.

 

Drogę Krzyżową odprawiamy w piątki o 17:30 dla dzieci i o 18:30 dla dorosłych.

Dyżury w konfesjonale odbywają się normalnie, czyli (poza Mszą św. o g. 6:30) spowiadamy podczas każej Mszy św.