Modlitwa za Zranionych w Kościele

W środę 10 marca o godz. 19:30 odbędzie się Modlitwa za zranionych, czyli modlitwa pokutna za krzywdy wyrządzone młodocianym przez ludzi Kościoła.