Modlitwa w czasie epidemii

Proponuję modlitwę lekarki i mistyczki Adrienne von Speyr
opublikowaną na
https://fr.aleteia.org/cp1/2020/03/16/coronavirus-une-priere-pour-les-malades-composee-par-un-medecin/

Seigneur, bénis les malades, tous ceux qui souffrent.
Montre-leur que par ta souffrance sur la croix
toute souffrance a reçu un sens,
inséré dans ta Passion et mis au service de la rédemption du monde. 

Donne-leur la force, courage et patience.
Accorde-leur par ta grâce de rayonner dans leur maladie
un tel amour que leur souffrance contribue
à transfigurer la souffrance des autres. 

Amen

 

Panie, błogosław chorych, wszystkich cierpiących.

Pokaż im, że dzięki Twojemu cierpieniu na Krzyżu

wszelkie cierpienie nabrało sensu,

wpisane w Twoją Mękę i przeżyte w służbie odkupienia świata.

Daj im siłę, odwagę i cierpliwość,

Spraw, aby dzięki Twej łasce ich choroba nabrała blasku

siłą tej miłości, która sprawi, że ich cierpienie przyczyni się

do przemiany cierpienia innych.

Ame