Kleryk Marek Ruciński będzie diakonem

Kleryk Marek Ruciński odbywający praktyki w naszej parafii został dopuszczony do święceń diakonatu, które odbędą się w sobotę 8 grudnia o 11.00 w kościele seminaryjnym. Serdecznie gratulujemy i polecamy modlitwom parafian.