Jak będzie wyglądała Niedziela Palmowa?

  • W naszym kościele wszystkie Msze św. będą odprawiane równolegle w kościele górnym i dolnym.

  • Niemniej, ponieważ na każdej Mszy św. może być najwyżej pięć osób (+asysta), usilnie zachęcamy do korzystania z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

  • Wszystkie palmy zostaną poświęcone na początku dnia i przez cały dzień będzie można otrzymać palmę już poświęconą.