Instalacja organów

Październik '2023

Postępują prace przy instalacji prospektu organowego i dwóch głównych sekcji instrumentu. Dzięki staraniom naszego parafianina wsparciu Wicemarszałek Sejmu P. Małgorzaty GOSIEWSKIEJ otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego II transzę dotacji na ten cel. Zakończenie prac i uruchomienie całego instrumentu jest przewidziane przed samymi świętami Bożego Narodzenia 2023.