Inauguracja nowych organów

W niedzielę Chrztu Pańskiego, 7 stycznia 2024 o g. 13:00 odbędzie się uroczyste poświęcenie nowych organów pod przewodnictwem ks. kard. Kazimierza Nycza.

Preludium przed Mszą św. zagra p. organmistrz Jerzy KUKLA, który od września 2022 r. kierował pracami instalacyjnymi. Podczas Mszy św. będzie grał nasz organista p. Sebastian KOŁODZIEJSKI, a krótki koncert po Mszy św. wykona p. Radosław KUSTRA.