Dwie Pasterki w noc Bożego Narodzenia

UWAGA.

Odprawimy dwie Msze św. pasterskie: o g. 22:00 i o północy. W razie potrzeby odprawimy równolegle Mszę św. w dolnym kościele.

Pasterki nie będą transmitowane przez Internet.