ZASADY OSTROŻNOŚCI W NASZYM KOŚCIELE

 

  • Przy wejściu do kościoła i przed Komunią św. zalecamy odkażenie rąk.
  • Bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu > 2m. Blisko siebie mogą stać tylko członkowie najbliższej rodziny. Pozostali zachowują zasadę: jedna osoba w co drugiej ławce.
  • W nawie głównej powinno być najwyżej 60 osób, czyli po jednej w każdej ławce. Zachęcamy do zajmowania miejsc w bocznych kaplicach.
  • Przy podchodzeniu do Komunii św. zachowujemy dystans > 2m. Przy jednej barierce może być jednocześnie do trzech osób.
  • Przed przyjęciem Komunii św., na chwilę zdejmujemy maseczkę lub podnosimy przyłbicę.
  • Komunię św. przyjmujemy na rękę. Chodzi o zmniejszenie ryzyka zakażenia między uczestnikami Mszy św. oraz zakażenia księdza udzielającego Komunii św.
  • Jeśli ktoś koniecznie chce przyjąć Komunię św. do ust, podchodzi w ostatniej kolejności do Tabernakulum (po prawej stronie od ołtarza).