Małżeństwo

Małżeństwo katolickie jest sakramentem, ponieważ jest uświęconym przez Chrystusa znakiem miłości mężczyzny i kobiety, którzy pragną przekazać życie i wiarę swoim dzieciom. W liście do Efezjan św. Paweł łączy miłość małżonków z tajemnicą miłości Chrystusa do Kościoła: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” (Ef 5, 31-32).

 

1. Wybór Parafii

 

Procedura przygotowania dokumentów ślubnych odbywa się zasadniczo w parafii narzeczonej lub w parafii narzeczonego.

 

Jeśli narzeczeni chcą przeprowadzić tę procedurę w innej parafii, muszą przedstawić Substytucję, czyli zgodę własnego proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego na przeniesienie formalności do innej parafii.

 


 

2. Świadectwo Chrztu św. i Bierzmowania

 

Decyzja o ślubie i założeniu rodziny jest jedną z najważniejszych w życiu, również w życiu wiary. Dlatego narzeczeni powinni być nie tylko ochrzczeni, ale także bierzmowani, czyli umocnieni w wierze.

 

Prosimy o przedstawienie świadectwa Chrztu św. z adnotacją, czy nie ma wzmianki o zawartym już małżeństwie. Metryka powinna być wystawiona niedawno, żeby wykluczyć zatajenie ewentualnego wcześniejszego małżeństwa. Jeśli na metryce Chrztu nie ma wzmianki o Bierzmowaniu, to prosimy także o świadectwo Bierzmowania.

 


 

3. Zgoda na zawarcie ślubu.

 

Aby uzyskać zgodę na zawarcie ślubu, trzeba upewnić się o stanie wolnym kandydatów.

 

Formalne przygotowanie do ślubu zawiera spisanie protokołu przedślubnego. Taka rozmowa trwa ok. 45 min., po niej nazwiska narzeczonych wpisuje się do księgi zapowiedzi. Niektóre sytuacje, zwłaszcza w przypadku małżeństw mieszanych, wymagają dodatkowych dokumentów i specjalnej zgody biskupa, czyli dyspensy.

 


 

4. Przygotowanie do ślubu

 

Sakrament Małżeństwa wymaga rzetelnego przygotowania.

 

Przygotowanie do ślubu to cykl 10 spotkań oraz trzech rozmów w poradni rodzinnej. W naszej parafii kursy dla narzeczonych odbywają się w serii jesiennej i wiosennej.

  • Najbliższa seria spotkań rozpoczyna się w czwartek 7 marca 2024 o g. 19:30 w sali św. Kazimierza.
  • Aby się zapisać, wystarczy przyjść na pierwsze spotkanie.

 

Poradnia rodzinna czynna jest w poniedziałki. Spotkania należy umówić telefonicznie lub mailem.

 


 

5. Miejsce sprawowania sakramentu.

 

Celebracja sakramentu małżeństwa odbywa się z zasady tam, gdzie spisano protokół przedmałżeński.

 

Jeśli ślub ma się odbyć w innym kościele, to parafia, w której spisano protokół przedślubny, wydaje licencję do parafii, w której odbędzie się ślub.

 


 

6. Sakrament z osoba niewierzącą

 

Sakrament małżeństwa można zawrzeć z osobą niewierzącą.

 

Wtedy tylko strona wierząca wypowiada formułę religijną, a strona niewierząca mówi przysięgę bez odwołania się do Boga.

 


 

7. Przygotowanie liturgii.

 

Liturgia Mszy św. z udzieleniem sakramentu małżeństwa łączy przeżycie osobiste, rodzinne i wspólnotowe. Dlatego powinna być jak najlepiej przygotowana.

 

Zachęcamy narzeczonych, żeby sami wybrali czytania na swoją Mszę św. ślubną. Proponujemy także ułożenie modlitwy powszechnej nawiązującej do konkretnej sytuacji narzeczonych i ich rodziny. Przygotowane teksty mogą przeczytać świadkowie, krewni narzeczonych lub przyjaciele.

 


 

 

8. Dekoracja kościoła.

 

„Bóg jest przyczyną wszystkiego, co piękne” (św. Klemens Aleksandryjski).

 

Dekorację kościoła omawiamy z osobami odpowiedzialnymi za dekorację w naszej parafii. Kontakt w zakrystii lub w kancelarii.