Bierzmowanie

Łacińskie słowo Confirmatio (= Bierzmowanie) oznacza umocnienie. W Starożytności namaszczenia olejem św. udzielano zaraz po Chrzcie – i taki zwyczaj utrwalił się w Kościołach wschodnich. W Kościele rzymskokatolickim od V wieku oddzielono Chrzest – udzielany niemowlętom – od Bierzmowania, które przyjmują młodzi ludzie zwykle w wieku 15-17 lat. Dlatego w pewnym sensie Bierzmowanie jest odpowiednikiem Chrztu dorosłych. Chodzi o to, żeby młody człowiek na progu dorosłości odnowił osobiste przeżycie wiary w Chrystusa i został umocniony przez Ducha św., aby być świadkiem Ewangelii.
Ponieważ Bierzmowanie jest Sakramentem Inicjacji Chrześcijańskiej, nie stanowi ono uwieńczenia życia duchowego młodego człowieka, ale przeciwnie, jest ważnym etapem motywującym do dalszego rozwoju życia wiary.

 

Bierzmowanie w naszej parafii

 

1. Przygotowanie

 

Sakrament Bierzmowania wymaga rzetelnego przygotowania.

 

Przygotowanie do Bierzmowania dotyczy zasadniczo młodych ludzi, którzy ukończyli 14 lat. Cykl przygotowań trwa 2 lata i obejmuje spotkania co dwa tygodnie, weekendowy dzień skupienia i skrutynia (wyznaczające kolejne etapy przygotowania).
Nowy cykl przygotowania do Bierzmowania zaczyna się jesienią. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w niedziele o 19.00 w sali św. Kazimierza.

 


 

 

2. Imię

 

Podobnie jak przy Chrzcie nadaje się imię dziecku, tak i przy Bierzmowaniu można przyjąć nowe imię.

 

Kandydat może samodzielnie wybrać swojego nowego patrona, którego prosi o opiekę w dojrzałym życiu chrześcijańskim. Może też pozostać przy imieniu chrzcielnym.

 


 

 

3. Świadek

 

Podobnie jak przy Chrzcie rodzice chrzestni pełnią rolę duchowych opiekunów kandydata do Chrztu, tak i przy Bierzmowaniu bierze udział świadek, który pomaga młodemu człowiekowi wejść w nowy etap dojrzałości wiary.

 

Świadkiem Bierzmowania może być ktoś, kto sam jest bierzmowany i prowadzi życie chrześcijańskie stanowiące duchowe oparcie dla kandydata przyjmującego ten sakrament. Najlepiej, żeby był nim rodzic chrzestny. Prosimy, żeby świadek Bierzmowania dostarczył z własnej parafii zgodę na pełnienie tej funkcji.

 

 


 

 

4. Bierzmowanie dorosłych.

 

Przyjęcie sakramentu Bierzmowania jest wymagane do zawarcie ślubu kościelnego oraz do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych i świadków Bierzmowania. Dlatego wiele osób prosi o przygotowanie do Bierzmowania już w wieku dorosłym. W takich przypadkach cykl przygotowania trwa przynajmniej 2 miesiące i jest dostosowany do osobistych możliwości kandydata.

W naszej parafii nie prowadzimy takich przygotowań. Zainteresowanym proponujemy kursy w parafiach warszawskich (kliknij).

 


 

 

5. Formalności

 

Prosimy o przedstawienie świadectwa Chrztu św. i o wiadomość dotyczącą przyjęcia I Komunii św.

 

Jeśli kandydat/ka mieszka poza terenem naszej parafii, to prosimy o przyniesienie zgody własnego proboszcza na przygotowanie do Bierzmowania w naszej parafii.

 

Informację o Bierzmowaniu przekażemy do parafii, w której kandydat został ochrzczony.