Metryki

Wypisy z ksiąg metrykalnych wydajemy w godzinach pracy kancelarii bezpośrednio osobom zainteresowanym bądź na podstawie stosownego upoważnienia.

W uzasadnionych przypadkach uzgadniamy sposób odebrania dokumantu poza godzinami pracy kancelarii lub wysyłamy skan dokumentu mailem.