Księża naszej parafii

Mikołaj DERENTOWICZ

Student wydziału Muzyki Kościelnej na Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina na kierunku Monodia Liturgiczna