Księża naszej parafii

Ks. Prałat Józef Hass. Wyświęcony w 1967 roku, od 1972 był wiakariuszem, a następnie rezydentem w naszej parafii. W latach 1986-2013 był proboszczem parafii. Wieloletni dziekan mokotowski, budowniczy nowej plebanii.