Księża naszej parafii

Przy naszym kościele mieszka dziesięciu księży: proboszcz, 2 wikariuszy i 7 rezydentów. Rezydenci to księża, którzy nie mają funkcji przypisanej do naszej parafii, ale spełniają inne zadania: są kapelanami szpitali, pracownikami naukowymi itp. W miarę potrzeb pomagają w duszpasterstwie parafialnym. W zespole jest także jeden praktykant, który po ukończeniu seminarium duchownego przygotowuje się do święceń kapłańskich.

ksiądz proboszcz

Jan Konarski

ksiądz wikariusz

Ks. Sławomir Jastrzębski

ksiądz wikariusz

Marek Nowakowski

Ksiądz Prałat

ks. prałat Józef Hass

ksiądz rezydent

Paweł Dudziński

ksiądz rezydent

Maciej Wygnański

ksiądz rezydent

Stanisław Adamiak (pracował w parafii w roku 2018/2019)

ksiądz rezydent

Michał Polny

kleryk

Marek Ruciński (pracował w naszej parafii w roku 2018/2019)