Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

W parafii św. Michała Archanioła od listopada 2017 r. co miesiąc spotykają się członkowie warszawskiej wspólnoty stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Są to studenci, podopieczni tej organizacji, którzy studiują na warszawskich uczelniach. Pochodzą z całej Polski, a dzięki wsparciu jakie otrzymują z Fundacji mogą studiować w stolicy Polski. Oprócz wsparcia finansowego stypendyści mogą liczyć na formację w duchu nauczania Świętego Patrona organizacji – Jana Pawła II. We wspólnocie jest ok. 150 osób. W parafii goszczą trzy razy w ciągu miesiąca. Spotkania główne mają w jedną z niedziel w ciągu miesiąca. Dodatkowo są podzieleni na grupy wiekowe i w ich ramach spotykają się także w czwartki. Spotkania rozpoczynają Mszą Świętą, po której gromadzą się w kościele dolnym, aby tam pogłębiać swoją relację z Panem Bogiem i z innymi ludźmi. Duszpasterzem wspólnoty, ze strony Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” jest ks. Mateusz Kielarski, a ze strony parafii jest nim Ks. Michał Polny.