Chrzest dziecka

Zanim przejdziesz do załatwiania formalności,  najpierw przeczytaj:

 

Komentarz teologiczno-duszpasterski

.


Dokumenty potrzebne przy Chrzcie dziecka.

 

1. Akt urodzenia dziecka.

Pozwala on na spisanie metryki chrztu zgodnej z danymi cywilnymi.

Jeśli dziecko ma ukończone 7 lat, to Chrzest wymaga osobnego przygotowania i uzyskania zgody z kurii.

 


 

2. Świadectwo ślubu rodziców. 

Jeśli rodzice nie mają ślubu, to prosimy o wyjaśnienie przyczyn takiej sytuacji.

 


 

3. Dane dotyczące rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, adres, wiek i zawód).

Zasadniczo prosimy o zgłoszenie matki chrzestnej i ojca chrzestnego, ale w niektórych sytuacjach może być jeden rodzic chrzestny, a także dwie matki chrzestne lub dwóch ojców chrzestnych.

 


 

4. Rodziców chrzestnych prosimy o spełnienie następujących wymagań: 

 

1. Kandydat powinien być ochrzczony i bierzmowany.

2. Powinien prowadzić życie zgodne z wiarą i przystępować do sakramentów pokuty i Eucharystii. Dlatego, jeśli żyje w związku z inną osobą, to powinien to być związek sakramentalny.

3. Prosimy, by kandydat przedstawił zgodę z własnej parafii zamieszkania na pełnienie funkcji rodzica chrzestnego.

 


 

5. Jeśli kandydat nie jest ochrzczony, może zostać świadkiem chrztu, ale nie może być rodzicem chrzestnym. Jego rola ogranicza się do potwierdzenia samego faktu udzielenia chrztu dziecku.