Pokuta

Całe ludzkie życie naznaczone jest walką między dobrem a złem, którą prostymi słowami opisał św. Paweł: „Nie czynię dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę” (Rz 7, 19). Jedynym skutecznym sposobem, by nie poddać się sile zła, jest ustawiczne zwracanie się do Bożego Miłosierdzia.

 

Najprościej tego dokonać w sakramencie pojednania, czyli poprzez szczerą spowiedź. Powinna być ona poprzedzona rachunkiem sumienia, zawierać serdeczny żal za grzechy i postanowienie poprawy oraz gotowość do naprawienia szkód wywołanych grzechami, czyli do zadośćuczynienia.

 

Możliwość spowiedzi zapewniamy podczas codziennych Mszy św. (oprócz Mszy św. o 6.30), a w niedziele na początku każdej Mszy św.

Niedzielny i tygodniowy rozkład dyżurów spowiedzi zamieszczamy na stronie http://parafiamichal.pl/grafik-mszy-sw-i-spowiedzi/.

Można także poprosić o spowiedź w pokoiku przy zakrystii albo umówić się z konkretnym spowiednikiem SMSem lub mailem.

 

Propozycja rachunku sumienia.