Eucharystia

Greckie słowo ευχαριστία oznacza dziękczynienie. Od początku głoszenia Ewangelii tym słowem określa się najważniejszy i najświętszy znak sakramentalny chrześcijaństwa. Wierzymy, że podczas Eucharystii (czyli Mszy św.) pod zasłoną znaków chleba i wina – tu i teraz – staje się obecny Jezus Chrystus, który umarł za nas na krzyżu i zmartwychwstał, aby nam udzielić swojego życia. „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 54).

 

 


 

Msze święte w naszej parafii:

 

w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.00, 18.00, 20.00
dla rodzin z dziećmi, od września do czerwca, w dolnym Kościele 10.30

w dni powszednie: 6.30, 8.00, 9.00, 18.00, 19.00
w lipcu i sierpniu w dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.00, 19.00

 


 

 

Udział w Eucharystii to prosty i zarazem uroczysty sposób spotkania z Jezusem: przez słuchanie Jego słowa (liturgia Słowa) i przyjęcie Jego Ciała i Krwi (liturgia eucharystyczna).
Do Komunii św. można przystąpić od przyjęcia I Komunii św. aż do ostatnich chwil życia (Wiatyk). Warunkiem jest stan łaski uświęcającej, czyli wolności od ciężkiego grzechu. W razie popełnienia takiego grzechu, zapraszamy do odbycia szczerej spowiedzi, która kończy się rozgrzeszeniem i otwiera drogę do ponownego przyjmowania Komunii św.

 

Do Komunii św. można przystąpić drugi raz tego samego dnia, jeśli bierze się udział we Mszy św. Przyjęcie Komunii św. powinno być poprzedzone godzinnym postem eucharystycznym, który nie obowiązuje chorych. Post eucharystyczny nie dotyczy wody.