Harcerki

W parafii działają harcerki ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Można je spotkać na zbiórkach; w pierwsze niedziele miesiąca na Mszach św. dla dzieci oraz na służbie podczas świąt i uroczystości parafialnych.

Harcerki z amarantowej osiemnastki działają w trzech grupach wiekowych, w których spotykają się na cyklicznych zbiórkach, biwakach i obozach.