Akcja Katolicka

Informacja o działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

przy Parafii Św. Michała Archanioła w Warszawie

 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Michała Archanioła na warszawskim Mokotowie zawiązał się we wrześniu 1995 r. Pierwsze spotkanie grupy ok. 40 osób mające charakter informacyjny odbyło się jeszcze w czerwcu 1995 r. Natomiast 21 września 1995 r. grupa 31 osób złożyła pisemne deklaracje potwierdzające chęć podjęcia działalności w Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej, tworząc jednocześnie sekcje: charytatywną, młodzieżową, ewangelizacyjną i administracyjną.

W kwietniu 1996 r. nasz Oddział został zarejestrowany w sekretariacie Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej, a dekret powołujący Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Michała Archanioła Ks. Prymas Kardynał Józef Glemp podpisał w dniu 1 marca 1997 r.

Tego samego dnia Ks. Prymas powołał księdza prałata Józefa Hassa – proboszcza naszej Parafii do pełnienia funkcji Asystenta Kościelnego POAK. Na początku działalności Oddział liczył 17 członków.

Od 30 czerwca 2013 r. nowym proboszczem, po przejściu ks. Prałata Józefa Hassa na emeryturę, został ks. dr Jan Konarski, który w tymże roku został mianowany przez ks. Kardynała Kazimierza Nycza Asystentem Kościelnym Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy naszej Parafii.

Po dziesięciu latach działalności nasz Oddział liczył 21 osób – członków zwyczajnych, jednej osoby odbywającej staż kandydacki i dwóch członków wspierających. W roku obchodów 10 lecia POAK , ks. bp. Piotr Jarecki udzielający w naszym kościele w dniu 28 października 2007 r sakramentu Bierzmowania pobłogosławił nowy sztandar ufundowany, zaprojektowany i następnie wykonany staraniem członków POAK.

Obecnie po dwudziestu już latach, na skutek naturalnych odejść liczba członków spadła do 12 osób, jednak wśród nas są również nowi, młodzi członkowie.

Zebrania formacyjno – organizacyjne od samego początku działalności odbywają się raz w miesiącu, obecnie w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w których bierze udział ks. proboszcz – Asystent Kościelny POAK.

Statutowe cele Akcji Katolickiej realizujemy poprzez:

  • pogłębianie formacji chrześcijańskiej na naszych comiesięcznych spotkaniach studiując m. in. materiały przygotowane przez DIAK oraz katechezy głoszone przez księdza proboszcza,
  • rozwijanie wartości życia religijnego i kulturalnego poprzez wypełnianie zadań apostolskich, czynnie uczestnicząc w życiu naszej Parafii oraz w uroczystościach liturgicznych Kościoła również poza obszarem Parafii,
  • prowadzenie działalności charytatywnej, w ramach której: wspieramy Fundację Życia im. Księdza Jerzego Popiełuszki, wspomagającą Polaków na Wschodzie, podejmujemy wszystkie wezwania Episkopatu w sprawach kwesty, uczestnicząc przy zbiórce pieniędzy na wskazane cele, wspomagamy materialnie ubogich w naszej Parafii, poprzez zbiórki i wydawanie odzieży dla dorosłych, dzieci, samotnych matek, zarówno
    z terenu Parafii jak i poza nią, w okresie świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia przygotowujemy i rozprowadzamy paczki świąteczne dla dzieci i ubogich.
  • integrację z innymi grupami działającymi przy naszej Parafii poprzez wspólne organizowanie parafialnej Drogi Krzyżowej, realizację oprawy liturgicznej Triduum Paschalnego, obchodów święta parafialnego św. Michała Archanioła – od wielu lat przygotowujemy i prowadzimy Konkurs wiedzy biblijnej z nagrodami dla zwycięzców.

Od 15 kwietnia 2000 Roku Jubileuszowego dwaj członkowie naszego Oddziału: Piotr Słójkowski i Janusz Stopnicki pełnią posługę szafarzy nadzwyczajnych Komunii świętej zarówno w naszej Parafii, jak i podczas ważnych uroczystości kościelnych w Archidiecezji Warszawskiej. Zostali oni w roku 2010 uhonorowani przez Metropolitę Warszawskiego medalem „Za Zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej”. Medale te przyznawane są dwa razy w roku zazwyczaj w uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia i uroczystość patronalną stołecznej archikatedry św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca. Otrzymują je przede wszystkim świeccy zaangażowani w prace na rzecz diecezji lub parafii.

W dniu 6 stycznia 2017 r. Kardynał Kazimierz Nycz odznaczył medalem „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” Prezes naszego Oddziału – Martę Rudzką. Uroczystość wręczenia medalu odbyła się archikatedrze św. Jana Chrzciciela.

Przez dwie pierwsze kadencje prezesem POAK naszej Parafii była Marta Rudzka. Od czerwca 2004 r. prezesem naszego Oddziału był Piotr Słójkowski, a od 2007 r. Janusz Stopnicki. Po wyborach w roku 2012 prezesem naszego Oddziału została ponownie Marta Rudzka, która funkcję tę sprawuje po dzień dzisiejszy.

Warszawa, 28 października 2018 r.